Podczas izraelskiej ofensywy na Strefę Gazy w 2014 roku, 142 palestyńskie rodziny straciły co najmniej troje członków. Niektóre z nich zostały zupełnie zgładzone.

Projekt #ObliteratedFamilies opowiada historie tych rodzin, ich bliskich, którzy zginęli i tych, którzy ocaleli.

 

 

Więcej o Gazie
Wstęp Amiry Hass
Przedmowa Radży Szehadeha
Przejdź do historii

WIĘCEJ O GAZIE

Strefa Gazy to niewielka palestyńska enklawa zajmująca obszar 360 km². To jeden z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie. Oblężenie, którym objął ją Izrael we współpracy z Egiptem, uczyniło z Gazy największe na świecie więzienie na wolnym powietrzu. Przez 51 dni, latem 2014 roku Izrael atakował Strefę Gazy z lądu, morza i powietrza. Enklawa została zrujnowana, a 100 tysięcy Palestyńczyków straciło dach nad głową. Śmierć poniosło 2200 osób, w zdecydowanej większości cywilów, z czego blisko jedną czwartą stanowiły dzieci. Ponad 11 tysięcy osób zostało rannych, a co najmniej 1000 dzieci w wyniku doznanych obrażeń żyje z różnego typu niepełnosprawnościami.

Syria Egipt Jordania Izrael Gaza Zachodni Brzeg Jerozolima Wschodnia
Palestyńskie Terytoria Okupowane
Morze ŚródziemneDejr al-BalahGazaChan JunisRafahIzraelEgipt
Miejsca, w których doszło do ataków na opisane rodziny

Strefa Gazy jest częścią Palestyńskich Terytoriów Okupowanych, podobnie jak Zachodni Brzeg i Jerozolima Wschodnia, od 1967 roku znajduje się pod okupacja Izraela. Ponad 70% mieszkających w Gazie Palestyńczyków to uchodźcy. Gdy w 1948 roku powstające państwo Izrael zagarnęło ziemie, na których mieszkali, zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, bez możliwości powrotu.

Wstęp Amiry Hass
Przedmowa Radży Szehaheha
Przejdź do historii