Nakba


Termin Nakba, po arabsku oznaczający katastrofę lub kataklizm, odnosi się do wysiedlenia Palestyńczyków z ich domów w 1948 roku i jest symbolem utraty przez nich ziemi ojczystej – Palestyny wyznaczonej przez granice brytyjskiego mandatu.

Gdy brytyjski zarząd nad Mandatem Palestyny dobiegał końca, ONZ zaproponował podział jego terytorium według kryterium „etnicznego”. Takie rozwiązanie miało zapewnić dwóm narodom, Żydom i Palestyńczykom, możliwość samostanowienia. Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ sugerowała rozwiązanie dwupaństwowe; państwo żydowskie miało objąć 56 procent terytorium byłego mandatu, a państwo arabskie resztę. Kraje łączyłaby unia gospodarcza. Jerozolima miała znaleźć się pod zarządem międzynarodowym1.

Jerozolima miała zostać zdemilitaryzowana, a wszystkie społeczności miały mieć do niej swobodny dostęp.

Palestyna była tworem wielonarodowym i podzielenie jej na dwa państwa wymagałoby rozdzielenia przemieszanej ludności różnego pochodzenia. Podział terytorium brytyjskiego mandatu oznaczał konieczność przeprowadzenia transferu ludności w celu rozwiązania „kwestii mniejszościowych” i zapewnienia większości narodowi, który miał sprawować kontrolę nad danym obszarem2.

Rezolucja 181 została odrzucona przez państwa arabskie i przez przedstawicieli ludności palestyńskiej, która stanowiła większość populacji mandatu, a mimo to zaproponowano jej mniejszy fragment jego terytorium. Plan podziału odrzucono także dlatego, że ludność arabska uważała, że ma prawo do samostanowienia na całym terytorium Mandatu Palestyny. Przywódcy ruchu syjonistycznego zaakceptowali rezolucję, która przyznawała im terytorium obiecane im wcześniej przez władze mandatu. Gdy tylko wycofało się wojsko brytyjskie, 14 maja 1948 roku ustanowione zostało Państwo Izrael – wówczas pod nazwą „Państwo Żydowskie w Erec Izrael [Ziemi Izraela]”3.

W tym czasie trwał już w najlepsze transfer ludności. Syjonistyczne bojówki przeprowadzały ataki na palestyńskie wioski, by wypędzić ich mieszkańców z terytorium przyszłego państwa żydowskiego jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Palestyńczyków zmuszano do opuszczenia wiosek metodą agresji zbrojnej, masakr, rabunków, gwałtów oraz niszczenia mienia4. Przed wojną i w trakcie jej trwania zostało zniszczonych ponad 600 palestyńskich miejscowości5, a między 55 a 60 procent palestyńskich Arabów (750 do 900 tysięcy osób) wypędzono z ziemi, na której miało powstać państwo Izrael6. Większość uchodźców uciekła na obszary, które później nazwano Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy oraz do sąsiednich krajów arabskich, przede wszystkim Libanu, Syrii i Jordanii.

Zanim w 1949 roku doszło do podpisania Porozumień z Rodos, Izrael uzyskał kontrolę nad terytorium większym niż to, które przewidywała dla niego Rezolucja 181, a Palestyńczycy nie doczekali się swojego państwa. Oenzetowski plan podziału Mandatu Palestyny nie przewidział procedury realizacji rozwiązania dwupaństwowego i „kwestia palestyńska” do dzisiaj zaprząta Radę Bezpieczeństwa ONZ.

W odpowiedzi na masowe wysiedlenia Palestyńczyków, Zgromadzenie Ogólne ONZ wydało Rezolucję 194, w której żądało:

jak najszybszego umożliwienia powrotu uchodźcom chcącym wrócić do domów i mieszkać tam w zgodzie z sąsiadami, oraz wypłacenia odszkodowań za utracone lub zniszczone mienie tym, którzy nie zdecydowaliby się na powrót. Zgodnie z prawem międzynarodowym za wypłatę odszkodowań powinien odpowiadać rząd odpowiedzialny za wysiedlenia7.

Rząd Izraela odmówił zastosowania się do postanowień tej rezolucji i ustanowił instytucjonalny reżim prawny, który uniemożliwił powrót uchodźców i zalegalizował zabór ich mienia przez państwo z zamiarem wykorzystania nowozdobytego obszaru przed Żydów dokonujących alii (tj. zgromadzenia ludu żydowskiego poprzez „powrót” do Izraela)8. Pozbawieni możliwości powrotu i uzyskania izraelskiego obywatelstwa Palestyńczycy, wypędzeni z terytorium nowopowstałego państwa Izrael, stawali się bezpaństwowcami. Dzisiaj ponad 5 milionów uchodźców z roku 1948 i ich potomków nadal czeka na rozwiązanie, które położyłoby kres sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Co roku w czasie, gdy Palestyńczycy upamiętniają Nakbę, Izraelczycy obchodzą święto niepodległości. Izrael do dzisiaj nie uznał swojej odpowiedzialności za wypędzenie ludności palestyńskiej z ich ziem.

 1. 1

  „Persons over the age of eighteen years may opt, within one year from the date of recognition of independence of the State in which they reside, for citizenship of the other State, providing that no Arab residing in the area of the proposed Arab State shall have the right to opt for citizenship in the proposed Jewish State and no Jew residing in the proposed Jewish State shall have the right to opt for citizenship in the proposed Arab State.” Future Government of Palestine, GA Res 181(II), UNGAOR, 2nd Sess, UN Doc A/RES/181(II) (1947) at Chapt 3, para 1.  

 2. 2

  See for instance Secretary of State for the Colonies, Palestine Royal Commission Report, Cmd 5479 (London: Majesty’s Stationary Office, 1937) at 376, para 20, at 378, para 5, at 380, paras 1-2, at 390, paras 39-40, at 392, para 44.  

 3. 3

  Note: Eretz-Israel covers the territory of Mandate Palestine and depending on interpretation, goes far beyond. The Declaration of the Establishment of the State of Israel, 14 May 1948, Online: link  

 4. 4


  Badil, Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, Nidal al-Azza, ed, Vol VII (Bethlehem: Al-Ayyam Printing Press, 2012) at xxiii.  

 5. 5

  Amira Hass, “Village is not a Matter of Perspective” Haaretz Online, 31 July 2015. See : http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.668820; See Zochrot Nakba Map: http://zochrot.org/en/site/nakbaMap  

 6. 6

  See First Interim Report of the United Nations Survey Mission for the Middle East (1949), Online: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/648C3D9CF58AF0888525753C00746F31; Badil, Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, Nidal al-Azza, ed, Vol VII (Bethlehem: Al-Ayyam Printing Press, 2012) at xxiii.  

 7. 7

  Progress Report of the United Nations Mediator, GA Res 194, UNGAOR, 3rd Sess, UN Doc A/RES/194 (III) (1948) at para 11.  

 8. 8


  See George E Bisharat, „Land, Law, and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories” (1994) 43 American University Law Review 467 at 503, 512-521; Donna E Artz & Karen Zughaib, „Return to the Negotiated Lands: The Likelihood and Legality of a Population Transfer between Israel and a Future Palestinian State” (1991-1992) 24 NYU Journal of International Law and Politics 1399 at 1423-1424.